Τουρκικές ασκήσεις στο FIR Λευκωσίας, εν μέσω των συνομιλιών στη Γενεύη

Εγινε δέσμευση περιοχών εντός του εναερίου χώρου στις 6 Ιανουαρίου