Τράπεζες: Εξάντλησαν τη δυναμική τους οι ρυθμίσεις για τη μείωση των NPLs

Της Νένας ΜαλλιάραΤην εξάντληση των ρυθμίσεων στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, διαπιστώνουν οι... τράπεζες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι εισπράξεις από ρυθμίσεις ισοφαρίζουν το κόστος που πληρώνουν οι τράπεζες στις εισπρακτικές εταιρίες.Ενώ τον ερχόμενο μήνα οι τράπεζες πρόκειται να συμφωνήσουν με τον SSM τη νέα στοχοθεσία για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, φαίνεται ότι παράλληλα θα βάλουν και επίσημα τέλος στην πρακτική των μέχρι σήμερα μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων. Εφεξής, οι ρυθμίσεις θα ενέχουν οπωσδήποτε "κούρεμα" της οφειλής, ενώ θα οδηγούν απευθείας σε νομικά μέτρα έως πλειστηριασμό στην περίπτωση που θα αποβαίνουν ανεπιτυχείς.Οι τράπεζες έχουν εφαρμόσει ρυθμίσεις σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ύψους 50,8 δισ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, το εργαλείο των μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων ήταν αυτό στο οποίο στήριξαν σχεδόν εξ ολοκλήρου τη στρατηγική τους για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μέσω των ρυθμίσεων, οι τράπεζες εκτιμούσαν ότι, στην περίοδο 2017 – 2019, μη εξυπηρετούμενα δάνεια 21,1 δισ. ευρώ θα αναταξινομηθούν στα εξυπηρετούμενα και παράλληλα θα εισπραχθούν 3,5 δισ. ευρώ από αποπληρωμές δανείων.Ωστόσο, η πραγματικότητα έχει διαψεύσει τις εκτιμήσεις των τραπεζών, οι οποίες, υπό την πίεση του SSM και της νέας π...