Β. Αποστόλου: Αναγκαία η κοινοτική νομοθεσία, που θα βάζει φρένο σε αθέμιτες πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

Την ανάγκη να προωθηθεί νομοθεσία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που θα βάζει φρένο στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού των ...