Βελτιωμένες οικονομικές προσφορές για τον ΟΛΘ από τρεις εταιρίες

Ολοκληρώθηκε σήμερα η υποβολή στο ΤΑΙΠΕΔ βελτιωμένων οικονομικών προσφορών για την απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΘ.