Το ΥΠΕΝ ενέκρινε περί τα 29,5 εκατομμύρια ευρώ για αστική αναζωογόνηση

Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»