Υπο τον έλεγχο της Attica Group η Hellenic Seaways

Εγκρίθηκε απο την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών