Μετρό Θεσσαλονίκης: Παράταση πήρε ο διαγωνισμός - ΣΔΙΤ για τη λειτουργία και συντήρηση

12/12/2022 07:21
Μετρό Θεσσαλονίκης: Παράταση πήρε ο διαγωνισμός - ΣΔΙΤ για τη λειτουργία και συντήρηση

Δόθηκε τελικά όπως αναμενόταν παράταση από την Αττικό Μετρό στο έργο για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας οι ημερομηνίες για την υποβολή των φακέλων είναι η 13η Ιανουαρίου και η 20η του ίδιου μήνα για την αποσφράγιση των προσφορών.

Ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε με το μοντέλο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών παικτών. Αίτημα έγγραφης παράτασης έκαναν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που ζήτησε παράταση μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου και ΑΚΤΩΡ κατά 1,5 μήνα.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση "οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να λάβουν υπόψη τους σημαντικό όγκο πληροφοριών που δόθηκαν μέσω του Τεύχους Διευκρινίσεων προκειμένου να συνταχθούν όσο τον δυνατόν πιο άρτιες προσφορές και να προωθηθεί η ευρύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων και ο υγιής ανταγωνισμός".

Επίσης αναφέρεται πως "είναι σημαντική η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του διαγωνισμού για την έγκαιρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης".

►Διαβάστε και: Μετρό: Δημοπρατείται η επέκταση του προς Ίλιον - Κ. Καραμανλής: Η Δυτική Αττική αλλάζει

Για 11 χρόνια λειτουργία και συντήρηση

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης καθώς και η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συναφούς πληροφοριακού συστήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιτροπή του διαγωνισμού θα αποφασίσει για το ποιο σχήμα θα αναδειχθεί ανάδοχος και θα αναλάβει την λειτουργία-συντήρηση του δικτύου. Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 132 μήνες, δηλαδή για περίοδο 11 ετών. Σύμφωνα με την προκήρυξη δεν προβλέπεται επιπλέον παράταση του χρόνου της σύμβασης.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με ΦΠΑ είναι 362,08 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 292 εκατ. ευρώ). Η αποπληρωμή του έργου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, η δε ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει υποχρέωση να καταβάλει στον Ανάδοχο ως συμβατικό τίμημα το 100% των πληρωμών διαθεσιμότητας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

Αυστηρά κριτήρια εμπειρίας

Η Αττικό Μετρό για να διασφαλίσει την επιλογή ικανού αναδόχου έχει ως προαπαιτούμενα αυστηρά κριτήρια από τους υποψήφιους αναδόχους. Ουσιαστικά απευθύνεται σε operators με εμπειρία σε ανάλογα συστήματα Μετρό. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποιες εταιρείες θα δηλώσουν παρών. Τα σημαντικότερα από αυτά τα κριτήρια είναι:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τριετή εμπειρία κατά τα τελευταία 10 έτη σε σύστημα μετρό με τα εξής χαρακτηριστικά:

 1. Το μήκος γραμμής/ών σε ένα έργο είναι τουλάχιστον (δέκα) 10 χιλιόμετρα
 2. Τουλάχιστον δέκα (10) σταθμοί είναι υπόγειοι.
 3. Το μέγεθος στόλου είναι τουλάχιστον είκοσι (20) συρμοί.
 4. Η επιβατική κίνηση είναι τουλάχιστον δώδεκα χιλιάδες (12.000) επιβάτες κατ’ ελάχιστον ανά ώρα και ανά κατεύθυνση.
 5. Λειτουργία του συνόλου του δικτύου του έργου με πλήρως αυτόματο σύστημα χωρίς οδηγό επί του συρμού, με σύστημα ελέγχου συρμών τύπου CBTC, περιλαμβανομένης και της λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων.

Σε περίπτωση που η ανωτέρω εμπειρία προκύπτει από συμμετοχή του Διαγωνιζόμενου σε προηγούμενη Ένωση Προσώπων ή Οικονομικών Φορέων, η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων ή Οικονομικών Φορέων, η ως άνω απαιτούμενη εμπειρία θα πρέπει να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης.

Το ίδιο ισχύει και για την συντήρηση του συστήματος για γραμμή τουλάχιστον 10 υπόγειων χιλιομέτρων με 20 αυτόματους συρμούς, με Η/Μ, ηλεκτρονικό εισιτήριο, να έχει εκτελέσει έργα πολιτικου μηχανικού και αρχιτεκτονικών τελειωμάτων σε τουλάχιστον 10 υπόγειους σταθμούς. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων ή Οικονομικών Φορέων, η ως άνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης.

►Διαβάστε και: Γραμμή 4 Μετρό: Τα οφέλη και οι καινοτομίες - Από το Γαλάτσι στο Γουδή σε 17 λεπτά

Τι αναλαμβάνει ο ανάδοχος

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή των υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στα τεύχη της Σύμβασης, καθώς και η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος IT-ERP υποστήριξης της διοικητικής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, ενσωματωμένου και σε λειτουργική ενότητα με τα λοιπά υφιστάμενα συστήματα (λογισμικό, λειτουργική υποδομή/εξοπλισμό και κεντρικά υπολογιστικά συστήματα) του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες Αναδόχου συνίστανται σε:

 1. Υπηρεσίες Εμπορικής Λειτουργίας.
 2. Υπηρεσίες Προληπτικής και Διορθωτικής Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού.
 3. Υπηρεσίες καθαρισμού: ο καθαρισμός των Χώρων του Έργου.
 4. Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας: η προστασία του Μετρό Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τους επί μέρους
 5. όρους της παρούσας Σύμβασης.
 6. Υπηρεσίες κομίστρου.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
πηγή