Μ.Ι. Μαΐλλης: Με το... δεξί μπήκε το 2021 – Το νέο μοντέλο λειτουργίας του ομίλου

30/07/2021 07:49
Μ.Ι. Μαΐλλης: Με το... δεξί μπήκε το 2021 – Το νέο μοντέλο λειτουργίας του ομίλου

Με το… δεξί μπήκε το 2021 για τη Μ.Ι. Μαΐλλης ΑΕΒΕ, μετά από μία χρονιά όπου τα μεγέθη της πιέστηκαν σε σημαντικό βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στις τελευταίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, το πρώτο τρίμηνο του 2021 ξεκίνησε θετικά και υψηλότερα από τις προβλέψεις της διοίκησης, με αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Η εταιρεία -η οποία θυμίζουμε ότι από το 2014 πέρασε στον έλεγχο του H.I.G. private equity- ενίσχυσε την παρουσία της σε διεθνείς πελάτες στην Ευρώπη και την Αμερική, με έμφαση σε ΗΠΑ, Καναδά και Κεντρική Ευρώπη, καθώς και στους διανομείς προϊόντων συσκευασίας κυρίως στη Κεντρική Ευρώπη και την Αγγλία.

Αύξηση άνω του 7%

Συνολικά για φέτος προβλέπεται ισχυρή ανάκαμψη της παραγωγής χάλυβα στην Ευρώπη, η οποία θα ξεπεράσει το 7%, σε σχέση με τα χαμηλά του 2020. Αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση από όλους τους βιομηχανικούς κλάδους που είναι σημαντικοί καταναλωτές χάλυβα όπως η αυτοκινητοβιομηχανία με 15,9%, ο μηχανολογικός εξοπλισμός με 7%, οι μεταλλικοί σωλήνες με 8,4%, σύμφωνα με το Eurofer και η οποία αναμένεται να επηρεάσει αντίστοιχα και την αγορά της μεταλλικής ταινίας περίδεσης.

Πού δίνεται έμφαση

Ειδικότερα για τη Μαΐλλης, οι φετινές προοπτικές σχετίζονται με την περαιτέρω απόδοση του νέου μοντέλου λειτουργίας του ομίλου, και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων τόσο λόγω της πραγματοποιθείσας μείωσης του κόστους λειτουργίας, όσο και λόγω της καλύτερης και αποδοτικότερης εξυπηρέτησης του πελατολογίου της.

Σημειώνεται ότι στο πρώτο μέρος του 2020 ολοκληρώθηκε η μετάβαση στο νέο επιχειρησιακό μοντέλου του ομίλου που βασίζεται στις επιχειρηματικές μονάδες «Business Units», με έμφαση της Μ.Ι. Μαΐλλης στην παραγωγή και πώληση Μεταλλικών Ταινιών Περίδεσης και Μεταλλικών συνδετήρων σε όλες τους πελάτες και αγορές του ομίλου.

Οι λόγοι υποχώρησης του τζίρου πέρυσι

Αναφορικά με την περασμένη χρονιά, η πτώση του τζίρου σε ποσοστό 31,7% (στα 36,86 εκατ. από περίπου 54 εκατ. το 2019) οφείλεται στην ουσιαστική μεταβολή του μείγματος των προϊόντων ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης του ομίλου, όσο και της επίδρασης της πανδημίας στις πωλήσεις γενικότερα.

Η εστίαση των πωλήσεων στην μεταλλική ταινία περίδεσης είναι εμφανής τόσο από το ποσοστό των πωλήσεων ταινίας έναντι των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας (2020: 88% έναντι 70% το 2019), όσο και από το ποσοστό πωλήσεων μεταλλικής ταινίας, του ομίλου προς τρίτους, που πραγματοποίησε η εταιρεία (2020: 84% έναντι 34% το 2019). Έτσι η πτώση των πωλήσεων κατά 11 εκατ. ευρώ σε Πλαστική ταινία και φιλμ, όσο και Μηχανές συσκευασίας ήταν αναμενόμενη και σύμφωνα με τον σχεδιασμό αναδιοργάνωσης από την εταιρεία. Βέβαια, η πανδημία είχε σημαντική επίδραση και στις πωλήσεις μεταλλικής ταινίας ώστε σε επίπεδο ομίλου να παρουσιαστεί μείωση πωλήσεων 11,4% κατ’ όγκο με αντίστοιχη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 15,3%.Στα αποτελέσματα της εταιρείας, η επίδραση αυτή αντίστοιχα είναι 13,4%.

Βελτίωση του περιθωρίου κέρδους

Παρά όμως τη σημαντική μείωση στον κύκλο εργασιών της εταιρείας, το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε σημαντική αύξηση και διαμορφώθηκε σε 13,6% έναντι 9,7% το 2019, εξέλιξη που αποδίδεται στην μείωση του ποσοστού ενδοομιλικών πωλήσεων σε σχέση με την απευθείας πώληση σε τελικούς πελάτες, αλλά και στις ενέργειες αναδιοργάνωσης που ξεκίνησαν το 2019.

Σημειώνεται ότι το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 5 εκατ. ευρώ, με μικρή πτώση από το 2019 σε ποσοστό 4,92%, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 5,74% στα 4,75 εκατ. Αντίθετα σημαντική ήταν η πτώση της καθαρής κερδοφορίας κατά 65,1% στα 1,85 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
πηγή