Καγκελάριος: Οι πέντε μετοχές που ξεχώρισαν τον Απρίλιο

30/04/2022 07:21
Καγκελάριος: Οι πέντε μετοχές που ξεχώρισαν τον Απρίλιο

Για να μην παραπονιόμαστε μόνο για το ελληνικό χρηματιστήριο και την αδυναμία του, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες έκλεισαν στο χαμηλότερο επίπεδο της ημέρας χθες λόγω των διορθωτικών κινήσεων στις αμερικανικές αγορές. Ωστόσο κατάφεραν να προσεγγίσουν τα τεχνικά σημεία στήριξής τους.

Οι χρηματιστηριακές αγορές κινούνται καλύτερα από τις οικονομίες λόγω επιχειρηματικών κερδών και κινητικότητας και βέβαια των κονδυλίων χρηματοδοτήσεων. Ωστόσο, το τέλος του α’ εξαμήνου θα δείξει τα πραγματικά προβλήματα των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Αμερικανικές αγορές

«Ασανσέρ» είναι πλέον οι τεχνολογικές μετοχές στους αμερικανικούς δείκτες. Προχθές είχαμε άνοδο λόγω Meta (Facebook), χθες είχαμε πτώση λόγω Amazon. Μία απαισιόδοξη προσέγγιση είναι ότι ως φούσκες θα σκάσουν. Μία αισιόδοξη χρηματιστηριακή προσέγγιση είναι ότι θα συσσωρεύσουν για ένα διάστημα και μετά θα κινηθούν ανοδικά.

Ελληνικό χρηματιστήριο

Συσσωρεύει πέριξ των 920 μονάδων ο Γενικός Δείκτης. Μία λογική κίνηση εν μέσω μεγάλης οικονομικής κρίσης. Ενδεικτικά χθες, όταν βγήκε ο πληθωρισμός του 9,4% από την Eurostat, ο δείκτης υποχώρησε στα επίπεδα των 922 μονάδων. Λογικό. Ανοδικός ο Απρίλιος. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς πάνω από τα 66 δισ. ευρώ, που είναι υψηλό 7ετίας. Η άνοδος από την αρχή του χρόνου στο 4,89%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισαν τον Απρίλιο ο Μυτιληναίος με άνοδο 19,2%, η Jumbo με 14,4%, η ΕΤΕ με 14%, ο ΟΤΕ με 12,2% και η Ελλάκτωρ 9,9%. Κάθε μετοχή για τους δικούς της λόγους.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 1.144,2 εκατ. ευρώ, έναντι 892 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 28,3%. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA) διαμορφώθηκε στα 323,5 εκατ. ευρώ, έναντι 242 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 33,7%. Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 49,9 εκατ. ευρώ, έναντι 12,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 142,78 εκατ. ευρώ το έτος 2021, από 136,05 εκατ. ευρώ το περυσινό έτος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,95%, με την αγορά της ευρείας διανομής να οδηγεί την αύξηση, παρά την πτωτική πορεία που εμφανίζει η αγορά στις κατηγορίες του Ομίλου, και τα Καλλυντικά Επιλεκτικής Διανομής να παρουσιάζουν άνοδο λόγω της επαναλειτουργίας του συγκεκριμένου καναλιού και της αυξημένης κατανάλωσης σε αυτό.

Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 65,02% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 3,14% στα 265,42 εκατ. το 2021, από 257,33 εκατ. το 2020.

Η κερδοφορία του Ομίλου το έτος 2021 επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών των εμπορευμάτων και του μεταφορικού κόστους. Οι ισορροπημένες λειτουργικές δαπάνες και τα ελεγχόμενα έξοδα διαφήμισης και προώθησης που επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες στρατηγικές κατηγορίες και πρωτοβουλίες, συνέβαλαν εν μέρει στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων των πληθωριστικών πιέσεων.

ΕΥΔΑΠ

Βελτίωση μεγεθών αλλά μείωση της ρευστότητας λόγω... ταχυδρομείων (γνωστά τα προβλήματα με τη διανομή των λογαριασμών) παρουσίασε το 2021 η ΕΥΔΑΠ. Η ΕΥΔΑΠ έχασε περίπου 50 εκατ. ευρώ ρευστότητα επειδή οι λογαριασμοί πήγαιναν καθυστερημένα και ληξιπρόθεσμα και δεν είχε το σύστημα να κάνει εκκαθάριση παλαιών πληρωθέντων λογαριασμών.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA*) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 85,5 εκατ. ευρώ από -57,1 εκατ. ευρώ το 2020. Το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 23,7% από -17,3% το 2020.

Η αύξηση του EBITDA επηρέασε τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT*) της Εταιρείας, τα οποία παρουσίασαν αύξηση κατά +138,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 46,3 εκατ. ευρώ από -92,2 εκατ. ευρώ το 2020. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 12,8% από -27,9% το 2020.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 59,4 εκατ. ευρώ από -80,4 εκατ. ευρώ το 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 30,7 εκατ. ευρώ από ζημιές -66,1 εκατ. ευρώ το 2020. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 8,5% από -20% το 2020.

Ιntracom

Βελτιωμένα τα μεγέθη του ομίλου Intracom μεν, αλλά τα αποτελέσματα θέλουν ανάγνωση και κριτική. Ορισμένα αποτελέσματα είναι μη επαναλαμβανόμενα. Ωστόσο, έχει αυξηθεί το ανεκτέλεστο λόγω Intrakat και ουσιαστικά ο όμιλος έχει μία μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα στις εργασίες του, στις εταιρείες και στη γεωγραφική κατανομή τους.

Interlife

Θα μοιράσει μέρισμα 0,12 ευρώ / μετοχή. Tα βασικά Οικονομικά Μεγέθη της Interlife, σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση που κοινοποιήθηκε στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Κύπρου, έχουν ως εξής:

Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 74,82 εκατ. έναντι 68,52 εκατ. (+9,19%) της προηγούμενης Χρήσης (+5,89% ), ενώ τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 71 εκατ. έναντι 66,98 εκατ. (+5,89%).

Τα Κέρδη προ Φόρων ανέρχονται σε 18,12 εκατ. €, ενώ σωρευτικά τα συνολικά Κέρδη προ Φόρων της τελευταίας 5ετίας 2017-2021 ανέρχονται σε 94,20 εκατ. €.

Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν στα 122 εκατ. €. έναντι 109,7 εκατ. € το 2020 (+11,16%).

Το Ενεργητικό ανήλθε σε 273,81 εκατ. € έναντι 249,27 εκατ. € το 2020 (+9,85%).Τα Αποθέματα αυξήθηκαν κατά 9,41% (137,40 εκατ. έναντι 125,58 εκατ. το 2020) με το Δείκτη Κάλυψης Αποθεμάτων να ανέρχεται στο 1,87.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

Οι ζημιές που δημιουργήθηκαν ήταν αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης που ξεκίνησε το 2021 και εντείνεται λόγω πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Η Εταιρεία κατέβαλε προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού κόστους και ταυτόχρονα μετακύλησης του υπερβάλλοντος κόστους παραγωγής στην τιμή του τελικού προϊόντος, ωστόσο αυτό δεν απέτρεψε το ζημιογόνο αποτέλεσμα του β’ εξαμήνου του 2021. Ήδη από τον Μάρτιο του 2022 πέρασαν αξιόλογες ανατιμήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στα αποτελέσματα. Ωστόσο, το πληθωριστικό περιβάλλον που ήδη επιδεινώνεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, επηρεάζει σημαντικά τα κόστη των εισροών μας, όπως το νωπό γάλα, την ενέργεια και ειδικότερα τα μεταφορικά. Η διοίκηση διατηρεί συγκρατημένη στάση για τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον.

  • Aποποίηση ευθύνης: Τα αναφερόμενα στην παρούσα ενότητα αποτελούν δημοσιογραφικές πληροφορίες και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ή εκληφθούν ως επενδυτικές συμβουλές ή προτάσεις, ούτε προσφορά ή προτροπή για οιανδήποτε απόφαση ή ενέργεια, πράξη αγοράς ή πώλησης κινητών αξιών, όπως μετοχές ή ομόλογα ούτε άλλων αξιών εν γένει. Αντίθετα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών - επισκεπτών της ιστοσελίδας να αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές και να ενεργήσουν στη συνέχεια βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της ιστοσελίδας.  
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
πηγή