Κεφάλαια 2 δισ. ευρώ για την ψηφιακή σύνδεση των περιφερειών της Ευρώπης

18/07/2021 07:49
Κεφάλαια 2 δισ. ευρώ για την ψηφιακή σύνδεση των περιφερειών της Ευρώπης

Νέοι πόροι για ψηφιακά, ενεργειακά και μεταφορικά έργα προβλέπονται στο ανανεωμένο πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF). Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, την περίοδο 2021 - 2027 κεφάλαια 33,1 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν έργα, που στοχεύουν στη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών και της συνδεσιμότητας στην Ευρώπη, καθώς και των μεταφορικών και ενεργειακών δικτύων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα, το οποίο επίσης στοχεύει στη στήριξη της απασχόλησης, της οικονομικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών. Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» στοχεύει στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας.

Για τις μεταφορές θα διατεθούν από το πρόγραμμα κεφάλαια 25,81 δισ. ευρώ, για την ενέργεια 5,84 δισ. ευρώ και για τις ψηφιακές τεχνολογίες 2,07 δισ. ευρώ. Στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα συνδεσιμότητας, που δημιουργούν πρόσθετη εδαφική κάλυψη για τα νοικοκυριά.

«Η καθολική πρόσβαση σε αξιόπιστα και οικονομικά προσιτά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας αποτελεί τη βάση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας. Η ψηφιακή συνδεσιμότητα συνιστά παράγοντα αποφασιστικής σημασίας για την κάλυψη των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών διαφορών», αναφέρουν οι ευρωβουλευτές.

Aνάπτυξη του δικτύου 5G

Στον ψηφιακό τομέα, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα χρηματοδοτήσει έργα κοινού ενδιαφέροντος, όπως ασφαλή και προστατευμένα ψηφιακά δίκτυα και συστήματα 5G πολύ υψηλής χωρητικότητας, καθώς και την ψηφιοποίηση των δικτύων μεταφορών και ενέργειας.

Ο μηχανισμός θα διασφαλίσει ότι κομβικά διευρωπαϊκά έργα, όπως οι υποδομές φόρτισης εναλλακτικών καυσίμων και η ανάπτυξη του δικτύου 5G σε σημαντικούς άξονες μεταφορών, θα ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος έως το 2030. 

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει επίσης τη διαλειτουργικότητα των δικτύων ενέργειας και θα εξασφαλίσει ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα συμμορφώνονται με τους στόχους που έχουν θέσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια. 

Να σημειωθεί ότι ο  αναβαθμισμένος μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα τεθεί σε ισχύ μόλις δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ οι νέοι κανόνες. Οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2021. Τα κράτη-μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των σχετικών κανόνων. 

eHealth

Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» συστάθηκε το 2014 για να χρηματοδοτήσει έργα τα οποία συμπληρώνουν τους ελλιπείς συνδέσμους στις βασικές ψηφιακές υποδομές, καθώς και τις υποδομές ενέργειας και μεταφορών. Επιπλέον, ο μηχανισμός σκοπεύει να ενισχύσει τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα σε βασικούς τομείς, όπως η ηλεκτρονική υγεία (eHealth), η ηλεκτρονική ασφάλεια (eJustice) και η κυβερνοασφάλεια. 

Από το 2018, ο CEF στηρίζει την πρωτοβουλία WiFi4EU, η οποία προωθεί την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε συνδεσιμότητα Wi-Fi σε δημόσιους χώρους σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας και της Ισλανδίας.
 

Με πληροφορίες από ΣΕΠΕ

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
πηγή