Εξωδικαστικός μηχανισμός: Με διαδικασίες-εξπρές η ρύθμιση οφειλών - Κλείνουν 22 υποθέσεις

12/07/2021 13:28
Εξωδικαστικός μηχανισμός: Με διαδικασίες-εξπρές η ρύθμιση οφειλών - Κλείνουν 22 υποθέσεις

Είκοσι δύο υποθέσεις εξυγίανσης/πτώχευσης που αφορούν νομικά και φυσικά πρόσωπα έχουν ήδη δημοσιευθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Πρόκειται για υποθέσεις υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, που με βάση τις διατάξεις του νέου πτωχευτικού νόμου («Ρύθμιση οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας») πέτυχαν ή δρομολογούν συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές τους, είτε ζήτησαν οι ίδιοι οι οφειλέτες να πτωχεύσουν.

Σε μια περίπτωση -πρόκειται για οικοδομική/τεχνική εταιρεία- έγινε κλήτευση οφειλέτη σε αίτηση πτώχευσης, δηλαδή ο/οι πιστωτής/ες καλούν, μέσω του δικαστηρίου τον οφειλέτη να πτωχεύσει προφανώς γιατί δεν υπάρχει περιθώριο για επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης.

Παρότι το δείγμα είναι ακόμα μικρό φαίνεται η εφαρμογή των νέων διατάξεων του πτωχευτικού περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση τόσο για τους πιστωτές όσο και για τους ίδιους τους οφειλέτες. Σε 8 από τις 22 υποθέσεις που είναι καταχωρημένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο έχει επιτευχθεί συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές - βάσει των όσων προβλέπει η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 31 έως 69 του ν. 4738/2020.) και απομένει η επικύρωση της από το δικαστήριο.

Σκοπός αυτής της προπτωχευτικής διαδικασίας είναι η διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση της επιχείρησης, δηλαδή η αποφυγή της πτώχευσης υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών, που σημαίνει ότι κάποιος μη συναινών πιστωτής δεν θα βρεθεί σε χειρότερη θέση από αυτή που θα βρισκόταν σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.

Μεταξύ των 8 υποθέσεων και αυτή ανώνυμης εταιρείας που δραστηριοποιείται στους κλάδο εμπορίας αυτοκινήτων και στο real estate. η οποία στο τέλος Μαϊου «έκλεισε» συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές της και δύο ημέρες μετά με αίτηση της στο Πολυμελές Πρωτοδικείο ζητά την άμεση επικύρωση της συμφωνίας και έναρξης ισχύος της αυτόματης αναστολής διώξεων του άρθρου 50 του Ν.4738/2020. Η συζήτηση της αίτησης έχει προσδιοριστεί για τον Οκτώβριο. Σημειώνεται ότι η συμφωνία που εξυγίανσης μεταξύ της οφειλέτριας εταιρείας και των πιστωτών, στους οποίους εκτός από τις τράπεζες περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι προβλέπει περιορισμό των οφειλών και αποπληρωμή σημαντικού μέρους αυτών μέσω πώλησης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ενώ η ρύθμιση οφειλών θα ολοκληρωθεί σε βάθος 15έτιας. 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
πηγή