Τράπεζα Πειραιώς: Η τριπλή στόχευση για την τριετία 2022-2025

20/04/2022 07:49
Τράπεζα Πειραιώς: Η τριπλή στόχευση για την τριετία 2022-2025

Η ενίσχυση της κερδοφορίας με διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους και η μείωση των κόκκινων δανείων στο 3%, που είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης, αποτελούν βασικές στοχεύσεις της Τράπεζας Πειραιώς για την περίοδο 2022-2025. 

Το μέλλον της Πειραιώς διαγράφεται θετικό και μπαίνει σε αναπτυξιακή τροχιά, όπως υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου.

Η διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2024 και ειδικότερα του 35% των κερδών αποτελεί καθοριστικό βήμα προς την κανονικότητα. Βήμα που, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα μπορεί να γίνει και νωρίτερα, το 2023, και θα αντιστοιχεί στο 20% της κερδοφορίας.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Πειραιώς

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Πειραιώς προβλέπει τον διπλασιασμό των υπό διαχείριση κεφαλαίων στα 12 δισ. ευρώ μέχρι το 2025 και για την επίτευξη αυτού του στόχου θα είναι καθοριστική η συμβολή της IOLCUS Investment. H Πειραιώς θα δώσει έμφαση και στο bankassurance -τομέα που μπορεί να έχει μεγάλη συμμετοχή στον τομέα προμηθειών- καθώς και στη διαχείριση ακινήτων.

Όπως ανέφερε ο Χρήστος Μεγάλου σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους, «στόχος είναι η απόδοση της ενσώματης λογιστικής αξίας να φτάσει το 2025 το 12% ή 700 εκατ. ευρώ από 3% ή 200 εκατ. ευρώ που έκλεισε το 2021». Και εξήγησε ότι το 1/3 θα προέλθει από τόκους, το 1/3 από προμήθειες από τη διαχείριση κεφαλαίων και τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και το υπόλοιπο 1/3 από τον περιορισμό του κόστους.

Επιπρόσθετα, η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει ως στόχο τον διπλασιασμό των εσόδων προ προβλέψεων από τα 600 εκατ. ευρώ το 2021 σε 1,2 δισ. ευρώ το 2025, αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων στα 35 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 27 δισ. ευρώ το 2021.

Σε ό,τι αφορά το λειτουργικό κόστος, έχει τεθεί ως στόχος η μείωση κατά 200 εκατ. ευρώ (από 900 εκατ. το 2021 σε 700 εκατ. ευρώ στο τέλος της τετραετίας). Η διοίκηση Μεγάλου επιδιώκει ο δείκτης κόστους προς έσοδα να διαμορφωθεί κάτω από 40%, από 59%.

Νέα ψηφιακή τράπεζα

Ο Χρήστος Μεγάλου στάθηκε στη δημιουργία της νέας ψηφιακής τράπεζας σε συνεργασία με την NDECH, για την οποία θα διεκδικήσει τραπεζική άδεια. Στόχος της τράπεζας αυτής είναι 1 εκατομμύριο πελάτες από νέους, οι οποίοι δεν εισέρχονται σε τραπεζικά καταστήματα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της οικονομίας, οι νέες εκταμιεύσεις το 2022 θα διαμορφωθούν στα 4,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 900 εκατ. ευρώ αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθετικότητας αλλά και τον Αναπτυξιακό Νόμο. Η Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει τομείς και κλάδους που συμβάλλουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με αιχμή του δόρατος τον τουρισμό, την ενέργεια και τη μεταποίηση.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
πηγή