Τράπεζες: Οι ξένοι οίκοι αναθεωρούν προς τα πάνω τις τιμές - στόχους τους

02/08/2021 12:35
Τράπεζες: Οι ξένοι οίκοι αναθεωρούν προς τα πάνω τις τιμές - στόχους τους

Οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν τα stress test της EKT, αποκτούν ευχέρεια για να αποσβέσουν τον αναβαλλόμενο φόρο μετά τη θετική γνωμοδότηση της Φρανκφούρτης επί του σχεδίου διάταξης του υπέβαλε ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζαββός,  τo πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ»  θα τρέχει για τους επόμενους 18 μήνες, ώστε να πέσουν σε μονοψήφιο ποσοστό τα «κόκκινα» δάνεια και το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου ο ρόλος των τραπεζών θα είναι κομβικός και καταλυτικός, προχωράει.

Ολα τα παραπάνω εκτιμάται ότι γρήγορα θα αποτυπωθούν στο χρηματιστηριακό ταμπλό και στις εκθέσεις των ξένων οίκων που θα αναθεωρήσουν προς τα πάνω τις τιμές – στόχους τους για τις τραπεζικές μετοχές.

H BofA βλέπει περιθώριο ανόδου έως 50% για τις τραπεζικές μετοχές

Ηδη από την περασμένη εβδομάδα, η JP Morgan δήλωνε άκρως αισιόδοξη για τις προοπτικές του κλάδου, υπογραμμίζοντας ότι δεν δικαιολογείται τo discount έως 40% στις αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών σε σχέση με τις τράπεζες της Ευρωζώνης.

Και η Bank of America στην τελευταία έκθεση της «βλέπει» περιθώριο ανόδου ως και 50% των ελληνικών τραπεζικών μετοχών, υπογραμμίζοντας ότι οι διοικήσεις προχωρούν τα σχέδια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ( ΝPEs) και ότι οι διαπραγματεύονται με σημαντικό discount σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες. 

Ειδικότερα, η BofA  δίνει τιμή στόχο 3,33 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, διαβλέποντας περιθώριο ανόδου 50%, 1,45 ευρώ για την Alpha Bank και  περιθώριο ανόδου 37% , για τη Eurobank 1,16 ευρώ με περιθώριο ανόδου 48% ενώ για την Πειραιώς το περιθώριο ανόδου είναι 5% και η τιμή στόχος στα 1,40 ευρώ.

Οι κίνδυνοι από την πανδημία

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος  για την οικονομία και άρα και το τραπεζικό σύστημα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο παραμένει η πανδημία και η αβεβαιότητα που απορρέει από αυτή.

Η οικονομία δεν πρόκειται να κλείσει, διαβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όμως οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμα σε όλες τους διαστάσεις τους καθώς τα κρατικά μέτρα στήριξης συνεχίζουν να δίνουν σημαντική «ανάσα» σε όσους έχουν πληγεί.

Για παράδειγμα, αναφέρουν στελέχη της αγοράς, τα προβλήματα ρευστότητας θα τα δούμε όταν θα αρχίσει η αποπληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής από τις αρχές του 2022 και όταν θα γίνει το «ταμείο» της φετινής τουριστικής σεζόν, το οποίο δεν θα είναι ίδιο για όλους.

Επί του παρόντος, πάντως, δεν υπάρχουν αρρυθμίες σε ότι αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις του τουριστικού κλάδου,  όπως διαβεβαιώνουν τα τραπεζικά επιτελεία που παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις. Γεγονός που εκτιμάται ότι θα αποτυπωθεί τόσο στα αποτελέσματα του 6μήνου όσο και στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στρατηγικών τους σχεδίων.

Οι τράπεζες θα περάσουν και την εποπτική διαδικασία αξιολόγησης

Μετά  τα stress tests, οι ελληνικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα περάσουν επιτυχώς και τη διαδικασία αξιολόγησης SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), στην οποία λαμβάνονται υπόψη και στοιχεία που δεν ελήφθησαν υπόψη στα stress test, όπως οι δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης και μείωσης των ΝPEs που ολοκληρώθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η SREP αξιολογεί την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών και πως αντιμετωπίζουν αυτές τους κινδύνους, ώστε να μπορέσει ο επόπτης να προτείνει μέτρα/δράσεις θεραπείας εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Οι επόπτες λαμβάνουν υπόψη ορισμένα ποιοτικά αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, όπως την έγκαιρη παροχή και την ακρίβεια των δεδομένων καθώς και την ποιότητα των πληροφοριών, όταν αξιολογούν τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων των τραπεζών στο πλαίσιο της SREP.

Με νέα μεθοδολογία ο υπολογισμός του Πυλώνα 2

Επιπλέον, ο ποσοτικός αντίκτυπος του δυσμενούς σεναρίου της εν λόγω άσκησης αποτελεί βασικό στοιχείο που χρησιμοποιείται από τους επόπτες για τον καθορισμό του επιπέδου των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2 (P2G). Οι κατευθύνσεις P2G αποτελούν εποπτικές συστάσεις οι οποίες υποδεικνύουν στις τράπεζες το επίπεδο του κεφαλαίου που θα πρέπει να τηρούν ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται σε ακραίες καταστάσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα εφαρμόσει φέτος νέα μεθοδολογία για τον καθορισμό των κατευθύνσεων P2G.

Πρόκειται για μία προσέγγιση δύο σταδίων. Κατά το πρώτο στάδιο, κάθε τράπεζα θα κατατάσσεται σε μια κατηγορία P2G με βάση την πλήρως υλοποιημένη μέγιστη μείωση κεφαλαίου CET1 στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Κατά το δεύτερο στάδιο, οι επόπτες θα καθορίζουν τις τελικές κατευθύνσεις P2G εντός του εύρους κάθε κατηγορίας, κατ’ εξαίρεση και πέραν αυτού, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τράπεζας.

 

 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
πηγή